Ποιόν Ψηφίζει η Πελοπόννησος;

ÔÑÉÐÏËÇ - ÅÐÉÓÊÅØÇ ÔÏÕ ÃÅÑÌÁÍÏÕ ÁÍÁÐËÇÑÙÔÇ ÕÐÏÕÑÃÏÕ ÅÑÃÁÓÉÁÓ ×ÁÍÓ ÖÏÕ×ÔÅË ÓÔÇÍ ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁ ÐÅËÏÐÏÍÍÇÓÏÕ  (EUROKINISSI/ÂÁÓÉËÇÓ ÐÁÐÁÄÏÐÏÕËÏÓ)
-αυτόν που παραδίδει τη διαχείριση των νερών σε ιδιώτες;
-αυτόν που τα λεφτά που προορίζονται για την περιφέρεια τα χαρίζει στην οικογενειά του μέσω συμβάσεων;
-αυτόν που θέλει να παραχωρήσει τη διαχείριση απορριμάτων σε μεγαλοεργολάβους και να επιβαρύνει τους Δήμους και τους δημότες με δυσβάχτατα τέλη για τα επόμενα 28 χρόνια;
-αυτόν που συναινεί στη δημιουργία ειδικων οικονομικών ζωνών στην Πελοπόννησο;
-αυτόν που συναινεί στο ξεπούλημα και την ιδιωτικοποίηση των παραλιών μας;
-αυτόν που συντάσεται πλήρως με την νεοφιλελεύθερη πολιτική που στο κέντρο έχει το κέρδος κάποιων ελάχιστων ενώ οι ανθρωποι ειναι παραπλευρες απωλειες;
αφού κανένα ΜΜΕ δεν πρόκειται να μιλήσει για αυτά μπορούμε εμείς οι ίδιοι να το αναμεταδώσουμε μέσω mailΤροποποιήστε αν θέλετε και προωθήστε ελεύθερα!