Όσα θέλατε να μάθετε για το Κεφάλαιο του Μαρξ

Harvey2

από τον Ντέιβιντ Χάρβεϊ (Τόμος 1)

Εισαγωγή

Κεφάλαια 1-2

 Κεφάλαιο 3

Κεφάλαια 4-6

Κεφάλαια 7-9

Κεφάλαια 10-11

Κεφάλαια 12-14

Κεφάλαιο 15 (1-3)

Κεφάλαιο 15 (4-10)

Κεφάλαια 16-24

Κεφάλαιο 25

Κεφάλαια 26-33

Συμπέρασμα