Ποια είναι τα όμορφα

που ονειρεύεσαι για τα παιδιά σου;

Θέλω να καταλάβουν πόσο σημαντικό είναι ότι έχουν γεννηθεί.

Θέλω να εκμεταλλευτούν καλά το γεγονός ότι γεννήθηκαν.

Δε θέλω να υποκύψουν στην αθλιότητα και την αχρειότητα.

Θέλω να είναι άνθρωποι με καρδιά και ψυχή.

Sadahzinia