Τα σκίτσα του Latuff

για την διαπραγμάτευση Ελλάδας – Ευρώπης

Latuff0

και για τη “συμφωνία” που μας προέκυψε.

 

Latuff2