Γιώργος Δελαστίκ – Ράδιο 9,84 Κρήτης

Φοβερή ανάλυση του Δημοσιογράφου και Αναλυτή Διεθνών Θεμάτων Γιώργου Δελαστικ

για το θέμα της Κύπρου και των ευρύτερων επιπτώσεών του στην εξέλιξη της κρίσης.

Η συνέντευξη δίνεταιστο Ράδιο 9,84 της Κρήτης και στον, πολύ καλό δημοσιογράφο, Γιώργο Σαχίνη.