Θ´ αφήσουν Εποχή

SpithasText

Το ακόμα πιο φοβερό:

Τα “κανάλια της διαπλοκής” αναμεταδίδουν την είδηση ως μια απολύτως φυσιολογική δήλωση “ανώτατης κυβερνητικής πηγής”, που αποδεικνύει το κλέος της χώρας και της ηγεσίας της, διεθνώς!

Υπάρχει Ελπίς;